1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

Klasik No-line

Klasik No-Line-A

Vanjska širina kućišta

Unutarnja širina kućišta

Vanjska dužina ograde

Vanjska visina ograde

5 modula 

590 cm

486 cm 

1 046 cm 

130 cm

 

klasik No-Line-A

 

 

18.000 €

Klasik No-Line-B

Vanjska širina kućišta

Unutarnja širina kućišta

Vanjska dužina ograde

Vanjska visina ograde

6 modula

715 cm

585 cm

1 254 cm

150 cm

 

 klasik No-Line-B

24.000 €

 

   
 
 Površina na okvir - standard      

 

bijelo - RAL 9016