1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

Projekt DOMKO

Projekt domko

Korištenjem kućnih kompostera uz upotrebu EM tehnologije (efektivnih mikroorganizama) rješava se najzahtjevniji dio sustava gospodarenja otpadom, a to je sprečavanje nastanka otpada na kućnom pragu. Volumen se smanjuje na 10% početne količine.

Uvođenjem EM tehnologije se pokreće postupak kompostiranja, a sprečava pojava procesa truljenja. Eliminiraju se svi neugodni mirisi, a proizvedena tekućina odlijeva se u odvodne sisteme u kućanstvima, a time se čiste odvodni sistemi i sprečavaju nastanci zagađenja u kanalizacijskim sustavima.

Uvođenjem kućnih kompostera znatno se smanjuje proizvodnja CO2 i metana, stakleničkih plinova, čije smanjivanje je predviđeno Zakonom o gospodarenju otpadom RH.

Predviđeni ostvarivi ciljevi projekta su: smanjivanje biorazgradivog otpada na deponijama, smanjivanje zagađivanja voda, zraka i tla ekološkim postupanjem s biorazgradivim otpadom, korištenje komposta u vlastite svrhe (građani), smanjivanje emisija CO2 i metana, obogaćivanje tla i voda EM (efektivnim mikroorganizmima), poboljšanje rodnosti i kvalitete tla.